BIP
Ogłoszenia o pracę

Starsza Księgowa / Starszy Księgowy

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
zatrudni na stanowisku: Starsza Księgowa / Starszy Księgowy

Główne zadania:

 • Ewidencja środków trwałych:
 • Prowadzenie ewidencji nowych zakupów dot. majątku trwałego, drukowanie etykiet, przygotowanie protokołów zdawczo-odbiorczych, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji,
 • Koordynacja procesu likwidacji / sprzedaży składników majątkowych,
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji majątku trwałego i rozliczanie jej wyników,
 • Przygotowywanie miesięcznych raportów,
 • Oznakowanie składników majątkowych,
 • Tworzenie i aktualizacja procedur w zakresie ewidencji majątku trwałego,
 • Uczestnictwo w nowych projektach w obszarze środków trwałych,
 • Weryfikacja oraz udział w przygotowywaniu deklaracji podatkowych np. CIT i JPK ,
 • Analiza zdarzeń gospodarczych w aspekcie obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów analiza oraz weryfikacja dokumentacji księgowej pod względem rozliczeń podatkowych,
 • Przygotowywanie pism oraz wniosków kierowanych do organów podatkowych,
 • Identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego,
 • Bieżąca analiza przepisów i orzecznictwa w zakresie podatków,
 • Monitorowanie zmian prawa podatkowego i finansowego,
 • Prowadzenie ewidencji księgowej dotacji.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego (finanse, rachunkowość, ekonomia),
 • Kilkuletniego doświadczenia w zakresie środków trwałych – warunek konieczny,
 • Znajomości rozliczania dotacji,
 • Praktycznej znajomości zagadnień księgowych i podatkowych – pełna księgowość,
 • Znajomości zasad rachunkowości finansowej,
 • Umiejętności redagowania pism urzędowych i prowadzenia komunikacji służbowej,
 • Silnej motywacji i zaangażowania w pracę,
 • Biegłej obsługi MS Office,
 • Proaktywnego rozwiązywanie problemów, inicjowania zmian,
 • Doskonałej organizacji pracy, samodzielności w działaniu, systematyczności, skrupulatności, terminowości,
 • Dobrego poziomu komunikacji interpersonalnej oraz efektywnej pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pracę wśród profesjonalistów,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
 • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Aplikacje – CV oraz list motywacyjny, prosimy składać na adres: rekrutacja@szpitaldziekanow.pl,
w tytule wiadomości proszę wpisać „Starsza Księgowa / Starszy Księgowy”
Termin zgłoszeń: do 21.02.2020 r.

Kontakt: Dział Zarządzania Kadrami, tel. 22 76 57 107

Załączniki

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2020 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth