- Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym - https://szpitaldziekanow.pl -

DZ/02/2013 – Dostawa odczynników chemicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym