- Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym - https://szpitaldziekanow.pl -

DZ/05/ZO/2018 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu oraz pozostających pod opieką poradni specjalistycznych Szpitala