- Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym - https://szpitaldziekanow.pl -

DZ/07/2013 – Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno próżniową dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym