- Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym - https://szpitaldziekanow.pl -

KO/08/2013 – KO/08/2013 na: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz wykonywania badań laboratoryjnych w przypadku awarii urządzeń Udzielającego zamówienia