- Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym - https://szpitaldziekanow.pl -

ZO/01/2016 – Zaproszenie do składania ofert na naprawę usterek w centralach wentylacyjnych na Sali Operacyjnej oraz Sali Wybudzeń wraz z wymianą filtrów, czyszczeniem kanałów oraz dezynfekcją i badaniami mikrobiologicznymi w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.