- Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym - https://szpitaldziekanow.pl -

ZO/04/2018 – Świadczenie usług Transportu Medycznego o standardzie specjalistycznym (S) dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym