- Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym - https://szpitaldziekanow.pl -

ZO/06/2015 – Zapytanie ofertowe na „udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”