- Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym - https://szpitaldziekanow.pl -

ZO/07/2015 – „Odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych wytwarzanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym