- Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym - https://szpitaldziekanow.pl -

„ZO/07/2017” – Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania: specjalistycznych badań laboratoryjnych z zakresu genetyki u pacjentów z podejrzeniem mukowiscydozy na rzecz pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – ZO/07/2017