- Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym - https://szpitaldziekanow.pl -

ZO/09/2016 – Świadczenie usług transportu medycznego o standardzie (S) dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.