- Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym - https://szpitaldziekanow.pl -

ZO/11/2016 – Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 180101, 180102, 180103, 180106, 180109, 180182 wytwarzanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym