- Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym - https://szpitaldziekanow.pl -

ZO/17/2015 – Zaproszenie do złożenia oferty na uprzątnięcie terenu placu (teren około 2300m2) i wywóz uprzątniętych zanieczyszczeń wraz z pracami naprawczymi