BIP
E-rejestracja
Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

Zobacz również

prof. dr hab. n. med. Artur Bartosz Niedzielski

prof. dr hab. n. med. Artur Bartosz Niedzielski

otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog, foniatra, otorynolaryngolog

Polski lekarz otolaryngolog, nauczyciel akademicki, profesor  doktor habilitowany nauk medycznych.

W 2002 ukończył studia w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Specjalista w zakresie otorynolaryngologii (2012), audiologii i foniatrii (2015), otorynolaryngologii dziecięcej (2015),w trakcie specjalizacji z zdrowia publicznego ( 2021 )

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2009 w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na podstawie rozprawy pt. Mikrobiologiczne, kliniczne i immunologiczne aspekty wysiękowego zapalenia uszu u dzieci. W 2014 w tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Analiza występowania wybranych gatunków bakterii kolonizujących górne drogi oddechowe w procesach zapalno-przerostowych migdałka gardłowego.

21.09.2020 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Od 15.10.2018 do 31.01.2022 konsultant wojewódzki dla obszaru województwa mazowieckiego z dziedziny otorynolaryngologii.

Zawodowo związany z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Prodziekan Szkoły Nauk Medycznych CMKP oraz Kierownik Kliniki Otorynolaryngologii Dziecięcej CMKP. Członek Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Towarzystwa Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich. Jest członkiem Rady Naukowej (Scientific Board) pisma naukowego pt. Nowa Audiofonologia oraz Komitetu Redakcyjnego (Editorial Board) pisma naukowego pt. Journal of Hearing Science.

Członek Komisji Egzaminacyjnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie otorynolaryngologii i otorynolaryngologii dziecięcej.

Autor lub współautor ponad 120 publikacji naukowych,  współautor rozdziału „Diagnostyka i terapia zawrotów głowy wieku dziecięcego” w podręczniku „Zarys Otoneurologii” tom II, który jest pierwszym w Polsce podręcznikiem z otoneurologii.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności