BIP
Przetargi

Ogłoszenia - 2013 r.

Zobacz również

DZ/01/2013 – Dostawa mieszanek mlecznych dla niemowląt, gotowych diet do żywienia enteralnego, smoczków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i innych produktów spożywczych dla dzieci i niemowląt hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowi Leśnym.

Data publikacji: 29.06.2018, 08:39

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/02/2013 – Dostawa odczynników chemicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 29.06.2018, 08:38

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/03/2013 – Wywóz stałych odpadów komunalnych, odpadów gromadzonych selektywnie oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, przy ul. Konopnickiej 65 oraz Mazowieckiego Centrum „ALA” Alergologii-Laryngologii-Audiologii przy ul. Siennej 60 w Warszawie

Data publikacji: 29.06.2018, 08:36

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/04/2013 – Dostawa środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i innych produktów spożywczych dla dzieci i niemowląt hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 29.06.2018, 08:34

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/05/2013 – Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 29.06.2018, 08:33

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/06/2013 – Dostawa odczynników chemicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 29.06.2018, 08:31

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/07/2013 – Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno próżniową dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 29.06.2018, 08:29

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/08/2013 – Dostawa testu z zakresu diagnostyki chorób autoimmunologicznych i zakaźnych wraz z aparaturą i programem komputerowym do oceny testów dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 29.06.2018, 08:28

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/09/2013 – Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 29.06.2018, 08:26

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/10/2013 – „Dostawa odczynników do serologii transfuzjologicznej kompatybilnych ze sprzętem wykorzystywanym w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego”

Data publikacji: 29.06.2018, 08:24

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Zobacz archiwum: 2013|2014|2015 |2016|2017|2018|2019 |2020 |2021
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth