BIP
Przetargi

Ogłoszenia - 2014 r.

Zobacz również

ZO/04/2014 – Dostawa i zakup materiałów biurowych dla potrzeb komórek organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy

Data publikacji: 25.06.2018, 08:46

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/05/2014 – ZO 05 2016 dotyczące odbioru, transportu i zagospodarowania nieczystości płynnych gospodarczych, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 25.06.2018, 08:45

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

07/Z/2014 – Zaproszenie do złożenia ofert dot. żywienia pozajelitowego.

Data publikacji: 22.06.2018, 12:28

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/01/2014 – „Dostawa środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i innych produktów spożywczych dla dzieci i niemowląt hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 22.06.2018, 12:27

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/02/2014 – „Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 22.06.2018, 12:26

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/03/2014 – „Dostawa odczynników chemicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 22.06.2018, 12:24

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/04/2014 – „Dostawa materiałów do sterylizacji i elektrod do EEG dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 22.06.2018, 12:22

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/06/2014 – „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników do serologii transfuzjologicznej kompatybilnych ze sprzętem wykorzystywanym w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 22.06.2018, 12:16

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/07/2014 – Dostawa materiałów opatrunkowych i kompresów dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/07/2014

Data publikacji: 22.06.2018, 12:14

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/08/2014 – Dostawa mieszanek mlecznych dla niemowląt, gotowych diet do żywienia enteralnego, smoczków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i innych produktów spożywczych dla dzieci i niemowląt hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 22.06.2018, 12:12

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Zobacz archiwum: 2013|2014|2015 |2016|2017|2018|2019 |2020 |2021
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth