BIP
Przetargi

Ogłoszenia - 2015 r.

Zobacz również

KO/01/2015 – Konkurs ofert na najem lokalu o łącznej powierzchni użytkowej 80,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 25.06.2018, 08:43

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/01/2015 – „ Kompleksowa usługa prania dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 22.06.2018, 13:45

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/02/2015 – Zapytanie ofertowe na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 22.06.2018, 13:44

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/03/2015 – Dostawa produktów leczniczych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 22.06.2018, 13:41

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/01/2015 – Postępowanie DZ/01/2015 na Usługę ubezpieczenia SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 22.06.2018, 13:40

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/04/2015 – Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystościowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 22.06.2018, 13:39

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/06/2015 – Zapytanie ofertowe na „udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 22.06.2018, 13:36

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/05/2015 – Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 22.06.2018, 13:35

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/07/2015 – „Odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych wytwarzanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 22.06.2018, 13:34

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/08/2015 – „Dostawa środków dezynfekcyjnych (chemia basenowa) dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.

Data publikacji: 22.06.2018, 13:33

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Zobacz archiwum: 2013|2014|2015 |2016|2017|2018|2019 |2020 |2021
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth