BIP
Przetargi

Ogłoszenia - 2016 r.

Zobacz również

ZO/02/2016 – Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników zatrudnionych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 25.06.2018, 08:51

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/01/2016 – Zaproszenie do składania ofert na naprawę usterek w centralach wentylacyjnych na Sali Operacyjnej oraz Sali Wybudzeń wraz z wymianą filtrów, czyszczeniem kanałów oraz dezynfekcją i badaniami mikrobiologicznymi w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 25.06.2018, 08:50

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/03/2016 – Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 25.06.2018, 08:49

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/06/2016 – ZO/06/2016 na: wywóz stałych odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów gromadzonych selektywnie (szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier, plastik) z terenu SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.”

Data publikacji: 25.06.2018, 08:44

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/07/2016 – Dostawa materiałów szewnych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 25.06.2018, 08:41

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/08/2016 – Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 180101, 180102, 180103, 180106, 180109, 180182 wytwarzanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 22.06.2018, 15:16

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/09/2016 – Świadczenie usług transportu medycznego o standardzie (S) dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 22.06.2018, 15:14

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/10/2016 – Dostawa środków czystościowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 22.06.2018, 15:13

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/01/2016 – Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 22.06.2018, 15:12

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/11/2016 – Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 180101, 180102, 180103, 180106, 180109, 180182 wytwarzanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 22.06.2018, 15:11

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Zobacz archiwum: 2013|2014|2015 |2016|2017|2018|2019 |2020 |2021
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth