BIP
Przetargi

Ogłoszenia - 2017 r.

Zobacz również

DZ/04/2017

Data publikacji: 17.01.2020, 13:20

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/17/2017 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/17/2017 – bronchoskop ( 2szt) wraz niezbędnym osprzętem.

Data publikacji: 29.11.2018, 14:59

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/01/2017″ – Dostawa produktów leczniczych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 25.06.2018, 10:04

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

„DZ/08/2017” – Dostawa gazów medycznych i technicznych (oraz mieszanek kalibracyjnych) wraz z dzierżawą butli dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” – DZ/08/2017

Data publikacji: 25.06.2018, 10:02

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/01/2017″ – Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno – próżniową dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 25.06.2018, 09:59

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

„DZ/07/2017” – Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostaw całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – DZ/07/2017

Data publikacji: 25.06.2018, 09:59

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/02/2017″ – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 25.06.2018, 09:57

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

„ZO/07/2017” – Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania: specjalistycznych badań laboratoryjnych z zakresu genetyki u pacjentów z podejrzeniem mukowiscydozy na rzecz pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – ZO/07/2017

Data publikacji: 25.06.2018, 09:57

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

ZO/03/2017″ – Zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na terenie całego województwa mazowieckiego

Data publikacji: 25.06.2018, 09:56

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/03/2017″ – Dostawa odczynników laboratoryjnych , wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – DZ/03/2017

Data publikacji: 25.06.2018, 09:55

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Zobacz archiwum: 2013|2014|2015 |2016|2017|2018|2019 |2020 |2021
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth