BIP
Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

Zobacz również

Profesor  dr  hab.  n.  med.  Dorota  Sands

Profesor dr hab. n. med. Dorota Sands

pediatra, pulmonolog, alergolog

Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands jest wysoko wykwalifikowaną specjalistką  z zakresu pediatrii, pulmonologii i alergologii. Podczas wieloletniej pracy w  Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie odbyła liczne staże szkoleniowe w najlepszych ośrodkach pulmonologicznych Europy, m.in. Heart and Lung Institute, Royal Brompton Hospital w Londynie pod kierunkiem prof. Andrew Busha oraz Uniwersyteckiej Klinice Pulmonologii i Alergologii w Grazu (prof. M. Zach, prof. E.Eber), Austria. Szkolenie w Austrii odbywała jako stypendystka American-Austrian Foundation, która poza stażami zapewniała także interaktywne cykliczne kursy prowadzone przez najlepszych amerykańskich specjalistów pulmonologii dziecięcej. Badania habilitacyjne prowadziła podczas rocznego stypendium na Uniwersytecie w Leuven (Belgia) pod kierunkiem prof. Kris de Boeck, Prezydentki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy (ECFS). Know-how zdobyte w pionierskim ośrodku mukowiscydozy w Polsce (IMiDz w Warszawie, prof. Bożkowa, dr n. med. Anna Nowakowska) oraz najlepszych ośrodkach na świecie przekazuje członkom swojego wielodyscyplinarnego zespołu, który jest unikatowy w Polsce i już  znany zagranicą.    Ze SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym związana jest od stycznia 2017r.  Pełni tu funkcję Kierownika Centrum Leczenia Mukowiscydozy (CLM). Jako pracownik naukowy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie kieruje także Zakładem i Kliniką Mukowiscydozy zlokalizowaną obecnie na bazie Szpitala w Dziekanowie Leśnym, gdzie poza pracą kliniczną z pacjentami realizowane są także prace badawczo-rozwojowe. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych.

Jej zainteresowania zawodowe skupione są przede wszystkim wokół mukowiscydozy, której poświęciła zdecydowaną większość swojego dorobku naukowego. Jako uznany ekspert międzynarodowy jest współautorką standardów europejskich dotyczących leczenia i  organizacji centrum mukowiscydozy, które skutecznie implementuje w Centrum Leczenia Mukowiscydozy, które jest obecnie modelowym ośrodkiem leczenia mukowiscydozy w Polsce.

 

Jest autorką ponad 100 publikacji ( w tym ponad 30 prac naukowych z IF ). Tytuł Profesora zwyczajnego otrzymała z rąk Prezydenta RP w 2016 roku. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Jest członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych licznych  konferencje naukowo-szkoleniowych z zakresu mukowiscydozy w Polsce, Europie i USA.

Centrum Leczenia Mukowiscydozy zostało ostatnio przyjęte do prestiżowej sieci centrów referencyjnych Clinical Trial Network, dającej pacjentom możliwość uczestnictwa w programach  z tak długo wyczekiwanymi najnowszymi lekami przyczynowymi mukowiscydozy.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2018 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth