BIP
Kontakt

Lokalizacja

Napisz do nas

Dane kontaktowe

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65
05-092 Łomianki
szpital@szpitaldziekanow.pl ePUAP: /szpzozdziekanow/SkrytkaESP

Rejestracja Szpitala:
22 76 57 210
22 76 57 230
22 76 57 305

fax: 22 76 57 256
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2022 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth