BIP
Aktualności

Certyfikat potwierdzający udział w kampanii „Twoja krew, moje życie”

20.11.2019

Certyfikat potwierdzający udział w kampanii „Twoja krew, moje życie”

Mamy zaszczyt poinformować, że nasz Szpital otrzymał Certyfikat potwierdzający udział w kampanii „Twoja krew, moje życie”, promującej Honorowe Oddawanie Krwi. Ogólnopolska kampania „Twoja krew, moje życie”, realizowana jest w oparciu o program polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowany przez Ministra Zdrowia. Kampania powstała z myślą o stworzeniu w Polsce społeczności osób, które są świadome potrzeby oddawania krwi, robią to chętnie i regularnie, zabezpieczając krajowe potrzeby w tym zakresie. Realizatorami kampanii są Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth