BIP
Aktualności

Obrona pracy doktorskiej – dr n.med. Magdaleny Postek

18.06.2021

Obrona pracy doktorskiej – dr n.med. Magdaleny Postek

Serdecznie gratulujemy dr n.med. Magdalenie Postek z Klinicznego Oddziału Chorób Płuc – CLM pięknej obrony doktoratu pt. „Rola N2MBW – wypłukiwania azotu metodą wielokrotnych oddechów w badaniach czynnościowych płuc u dzieci chorych na mukowiscydozę” na Radzie Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w dniu 15.06.2021r.

Promotorem pracy była  Prof. dr hab.n.med. Dorota Sands, a promotorem pomocniczym dr n.med. Katarzyna Walicka-Serzysko.

Życzymy dalszych sukcesów na wszystkich polach!

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth