BIP
Aktualności

Wsparcie otrzymane w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działanie do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”

07.01.2021

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym otrzymał od Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia Kardiomonitor Biolight Q7, Pulsoksymetry MASIMO RAD-5, oraz środki ochrony osobistej otrzymane wsparcie w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działanie do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” (nr POIS.09.02.00-00-0187/20) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kardiomonitor, Pulsoksymetry oraz środki ochrony osobistej zostały przekazane z uwagi na sytuację związaną z konieczność przeciwdziałania dynamicznemu rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce w związku ze stanem epidemii, który został wprowadzony od dnia 20 marca 2020 r.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth