BIP
Aktualności

Podziękowania dla Fundatorów Pracowni Biomarkerów CFTR – Państwa Jadwigi i Juliana Bąkowskich

30.08.2019

Podziękowania dla Fundatorów Pracowni Biomarkerów CFTR – Państwa Jadwigi i Juliana Bąkowskich

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż gościliśmy w naszym Szpitalu darczyńcę Pana Juliana Bąkowskiego, który w imieniu swoim oraz żony Pani Jadwigi Bąkowskiej, przyjął podziękowania od Dyrektora Szpitala za wspaniały dar serca.     Z rąk darczyńców otrzymaliśmy darowiznę rzeczową w postaci sprzętu i aparatury medycznej służącej do pomiaru przeznabłonkowej różnicy potencjałów nosowych (NPD-Nasal Potential Difference) oraz pomiaru przewodnictwa przez tkanki jelita (ICM-Intestinal Current Measurements) wykorzystywanej w diagnostyce chorych na mukowiscydozę. Dzięki pomocy Państwa Bąkowskich możliwe będzie prowadzenie nowoczesnej diagnostyki w najtrudniejszych przypadkach, co przyczyni się do efektywniejszego leczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth