BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

Zobacz również

DYREKTOR

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i na Bloku Operacyjnym SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym oraz w trybie zdalnym poza siedzibą Zamawiającego w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

Przedmiot oferty:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Bloku Operacyjnym SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym  oraz w trybie zdalnym poza siedzibą Zamawiającego w zakresie radiologii klasycznej (konwencjonalnej), radiologii zabiegowej, tomografii komputerowej i USG zwanymi dalej  „świadczenia zdrowotne”.

                                    

Główne zadania:

 • Opisywanie badań RTG,
 • Wykonywanie badań diagnostycznych radiologicznych i tomografii komputerowej, (nowy Tomograf Komputerowy firmy Siemens i nowy aparat RTG Luminos firmy Siemens dar WOŚP)
 • Wykonywanie badań ultrasonograficznych ( klasycznych, elastografii i badań dopplerowskich) na aparacie klasy Premium,
 • Gotowość pod telefonem do pełnienia dyżuru,
 • Współpraca w zabiegach terapeutycznych w oddziałach chirurgii, w tym ESWL,

Oczekujemy :

 • Prawa wykonywania zawodu,
 • Tytułu specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,
 • Umiejętności nawiązywania kontaktów, współpracy w zespole,
 • Odpowiedzialności i samodzielności.

Dodatkowo :

 • Znajomości ustawy o działalności leczniczej.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno- prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia ,
 • Pracę wśród profesjonalistów,
 • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
 • Odległość od Centrum Warszawy 18km,Termin składania ofert: 30.09.2022 r. do godziny 12:30

Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Finansowo-Księgowego do dnia 30.09.2022 r. do godziny 12:30
Kontakt: Dział Finansowo-Księgowy, tel. 22 76 57 395

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2023 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth