BIP
Ogłoszenia o pracę

Inspektor / Specjalista BHP i PPOŻ

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
zatrudni na stanowisku: Inspektor / Specjalista BHP i PPOŻ

Główne zadania:

Realizacja wymagań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704, zm. Dz.U. z 2005 r Nr 117, poz. 986), m.in.:

 • analizowanie i monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzegania przez pracowników przepisów w w/w zakresie,
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych procedur, zarządzeń, regulaminów i instrukcji, których zakres wymaga kontroli i/lub wsparcia BHP i PPOŻ,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów, zasad, procedur, instrukcji BHP;
 • udział w pracach Komisji BHP, komisji wypadkowych oraz nadzór nad opracowywaniem wniosków i realizacją zaleceń powypadkowych,
 • koordynowanie procesów związanych z analizą ryzyka na stanowiskach pracy oraz rejestrami i dokumentacją wypadków przy pracy,
 • współpraca z Dyrekcją i kierownictwem poszczególnych komórek organizacyjnych, przygotowywanie raportów i analiz w zakresie BHP,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz stałe kształtowanie wśród pracowników świadomości obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem podczas wykonywania pracy,
 • reprezentowanie firmy przed instytucjami i urzędami w zakresie BHP w ramach obowiązujących przepisów i wewnętrznych regulacji.
 • zapewnienie realizacji przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • zapewnienie dostępu do informacji i szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowanie budynków i terenu do prowadzenia akcji ratowniczej.

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe (zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy),
 • inicjatywy i wzięcia odpowiedzialności za cały proces kształtowania polityki BHP i PPOŻ w szpitalu,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych,
 • dobra obsługa programów pakietu MS Office (Excel, Word),
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres i umiejętność szybkiego podejmowania trudnych decyzji,
 • umiejętności ustalania priorytetów,
 • precyzji i konsekwencji w realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na postawie umowy o pracę (0,5 etatu BHP, 0,5 etatu PPOŻ),
 • Pracę w zespole profesjonalistów,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej (odległość od Centrum Warszawy 18 km).

Termin składania ofert: 31.08.2022 r.

Wymagane dokumenty: CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@szpitaldziekanow.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W tytule e-maila proszę wpisać nazwę stanowiska.

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 107

Załączniki

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2022 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth