BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

konkurs na lekarza anestezjologa KOSZ/32/2023

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie pełnienie dyżurów w Oddziale Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnym, jak również w innych komórkach organizacyjnych udzielającego Zamówienie.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczenia zdrowotne mogą wykonywać lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.

Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • w Oddziale Anestezjologii,
  • na Bloku Operacyjnym,
  • poprzez udzielanie konsultacji pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,
  • według harmonogramu pracy na kolejny miesiąc objęty umową.

Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Termin składania ofert: 13.10.2023 r. do godziny 12:00.
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Finansowo-Księgowego do dnia 13.10.2023 r. do godziny 14:00.

Kontakt: Dział Finansowo-Księgowy, tel. 22 76 57 395

 

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności