BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na chirurga szczękowo-twarzowego (KOSZ/22/2022)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy  i Poradni Otolaryngologicznej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Przedmiot oferty:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy oraz w Poradni Otolaryngologicznej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”,

Opis przedmiotu konkursu :
Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Pionu Zabiegowego – lekarz kierujący Klinicznym Oddziałem Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia mogą wykonywać lekarze posiadający specjalizację II stopnia z chirurgii szczękowo-twarzowej lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgia szczękowo-twarzowa.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.

Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:
– w Klinicznym Oddziale Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy,

– na bloku operacyjnym,

– w Poradni Otolaryngologicznej,

– poprzez udzielanie konsultacji pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,

– według harmonogramu pracy na kolejny miesiąc objęty umową.

Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania umowy  do 30.09.2024 r.

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3  w sprawie udzielania zamówienia ,
Pracę wśród profesjonalistów,
Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
Odległość od Centrum Warszawy 18km,

Termin składania ofert: 19.10.2022 r. do godziny 9:30
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Finansowo-Księgowego do dnia 19.10.2022 r. do godziny 9:30
Kontakt: Dział Finansowo-Księgowy, tel. 22 76 57 395

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2023 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności