BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na diabetologa (KOSZ/31/2022)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Leczenia Mukowiscydozy, a w szczególności w Klinicznym Oddziale Chorób Płuc oraz innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chorób Płuc  oraz innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowi Leśnym w zakresie konsultacji diabetologicznych.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Centrum Leczenia Mukowiscydozy oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia mogą wykonywać lekarze, którzy posiadają specjalizacje z diabetologii oraz przynajmniej 5-letnie doświadczenie w leczeniu pacjentów chorujących na mukowiscydozę.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym według zapotrzebowania zgłoszonego przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • w Klinicznym Oddziale Chorób Płuc,
  • poprzez udzielanie konsultacji pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,

Czas wykonywania świadczeń: od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej, której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Termin składania ofert: 29.11.2022 r. do godziny 13:00.
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Finansowo-Księgowego do dnia  29.11.2022 r. do godziny 13:00.

Kontakt: Dział Finansowo-Księgowy, tel. 22 76 57 214

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2023 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności