BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

konkurs ofert na elektroradiologa (KOSZ/27/2022)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie elektroradiologii

Przedmiot oferty:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie elektroradiologii zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”,

Opis przedmiotu konkursu :
Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Koordynator zespołu techników ZDO oraz Pielęgniarka Naczelna.
Świadczenia mogą wykonywać technicy posiadający aktualny kurs ochrony radiologicznej oraz minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku technik elektroradiologii.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
  •  według harmonogramu pracy na kolejny miesiąc objęty umową.
    Czas wykonywania świadczeń : od 01.11.2022 r.  do 30.11.2023 r.

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno- prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia ,
Pracę wśród profesjonalistów,
Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
Odległość od Centrum Warszawy 18km,

Termin składania ofert: 27.10.2022 r. do godziny 11:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Finansowo-Księgowego do dnia 27.10.2022 r. do godziny 11:00
Kontakt: Dział Finansowo-Księgowy, tel. 22 76 57 395

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności