E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

konkurs ofert na kardiologa (KOSZ/14/2023)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Klinicznym Oddziale Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy oraz innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie kardiologii

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie kardiologii

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Pionu lub lekarz kierujący Klinicznym Oddziałem  Chirurgii – Centrum  Leczenia Kamicy oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia mogą wykonywać lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie kardiologii.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • w Klinicznym Oddziale Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy,
  • poprzez świadczenie konsultacji pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,

Czas wykonywania świadczeń : od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Termin składania ofert: 22.06.2023 r. do godziny 9:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Finansowo-Księgowym do dnia 22.06.2023 r. do godziny 9:00.

Kontakt: Dział Finansowo-Księgowy, tel. 22 76 57 395

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności