E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

konkurs ofert na lekarza specjalistę chorób płuc (KOSZ/31/2023)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Klinicznym Oddziale Chorób Płuc i Poradni Leczenia Mukowiscydozy oraz innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób płuc dzieci z doświadczeniem w leczeniu pacjentów z mukowiscydozą w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowi Leśnym w Klinicznym Oddziale Chorób Płuc i w Poradni Leczenia Mukowiscydozy, według harmonogramu ustalonego przez Kierownika Centrum Leczenia Mukowiscydozy. Podczas dyżurów opieka nad pacjentami hospitalizowanymi (m.in. przyjmowanie, wypisy i prowadzenie pacjentów) oraz wykonywanie USG klatki piersiowej.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Centrum Leczenia Mukowiscydozy oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia mogą wykonywać lekarze, którzy posiadają specjalizacje w dziedzinie chorób płuc lub posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc dzieci oraz przynajmniej 5-letnie doświadczenie w leczeniu pacjentów chorujących na mukowiscydozę
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • w Klinicznym Oddziale Chorób Płuc,
  • w Poradni Leczenia Mukowiscydozy
  • poprzez udzielanie konsultacji pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,
  • według harmonogramu pracy na kolejny miesiąc objęty umową.

Czas wykonywania świadczeń: od 02.11.2023 r. do 30.11.2024 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej, której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Termin składania ofert: 18.10.2023 r. do godziny 11:00.
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Finansowo-Księgowego do dnia  18.10.2023 r. do godziny 11:00.

Kontakt: Dział Finansowo-Księgowy, tel. 22 76 57 214

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności