E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na lekarza w Klinicznym Oddziale Pediatrii, Pododdziale Neurologicznym oraz w Poradni neurologicznej (KOSZ/35/2023)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Klinicznym Oddziale Pediatrii, Pododdziale neurologicznym oraz w Poradni neurologicznej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie neurologii dziecięcej.

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie neurologii dziecięcej.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Pionu-lekarz kierujący oddziałem oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.

Świadczenia mogą wykonywać lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie neurologii dziecięcej.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • w Klinicznym Oddziale Pediatrii,
  • w Pododdziale neurologicznym,
  • w Poradni neurologicznej.

Czas wykonywania świadczeń : od 15.11.2023 r. do 08.05.2024 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Termin składania ofert: 20.12.2023 r. do godziny 10:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 20.12.2023 r. do godziny 10:00.

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 107

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności