BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na pielęgniarkę/pielęgniarza (KOSZ/Z/3/2023)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Pediatrii SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w  Klinicznym Oddziale Pediatrii  w zakresie usług pielęgniarskich zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa poszczególnego oddziału oraz Pielęgniarka Naczelna.
Świadczenia mogą wykonywać pielęgniarki/pielęgniarze, posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza oraz udokumentują minimum roczne doświadczenie w zawodzie. Pożądana jest specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego bądź kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.
Preferowane jest posiadanie szkolenia z przetaczania krwi i jej składników.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • Klinicznym Oddziale Pediatrii

Czas wykonywania świadczeń : od 01.12.2023 r. do 30.11.2024 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia
  • Pracę wśród profesjonalistów
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej
  • Odległość od Centrum Warszawy 18km.

Termin składania ofert: 29.11.2023 r. do godziny 10:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 29.11.2023 r. do godziny 10:00

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 106

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności