BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na pielęgniarkę/pielęgniarza na Bloku Operacyjnym (KOSZ/Z/4/2023)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie usług pielęgniarskich (,,świadczenia zdrowotne”), pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (,,dyżury pod telefonem”) oraz wykonywania tych świadczeń w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego – zwanymi dalej łącznie (,,świadczenia zdrowotne”).

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym w zakresie usług pielęgniarskich (,,świadczenia zdrowotne”), pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (,,dyżury pod telefonem”) oraz wykonywania tych świadczeń w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego – zwanymi dalej łącznie (,,świadczenia zdrowotne”).

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni oraz Naczelna Pielęgniarka.
Świadczenia mogą wykonywać pielęgniarki/pielęgniarze, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza oraz udokumentują minimum roczne doświadczenie w zawodzie. Pożądana jest specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego bądź kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
Preferowane jest posiadanie szkolenia z przetaczania krwi i jej składników.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • Blok Operacyjny

Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia
  • Pracę wśród profesjonalistów
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej
  • Odległość od Centrum Warszawy 18km.

Termin składania ofert: 30.11.2023 r. do godziny 8:30
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 30.11.2023 r. do godziny 8:30

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 106

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności