E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na ratownika medycznego w Izbie Przyjęć (KOSZ/32/2024)

Zobacz również

P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie medycznych czynności ratunkowych.

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w  Izbie Przyjęć  w zakresie medycznych czynności ratunkowych, zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Pielęgniarka koordynująca oraz Naczelna Pielęgniarka.

Świadczenia mogą wykonywać ratownicy medyczni posiadający:

-dyplom ukończenia szkoły dla ratowników medycznych uprawniający do wykonywania zawodu,

-udokumentowany 1 rok pracy na stanowisku ratownika medycznego.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • Izba Przyjęć SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Czas wykonywania świadczeń: od dnia podpisania umowy do 30.06.2025 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia
  • Pracę wśród profesjonalistów
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej
  • Odległość od Centrum Warszawy 18km.

Termin składania ofert: 16.07.2024 r. do godziny 9:30
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 16.07.2024 r. do godziny 9:30

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 106

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności