BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym w zakresie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki (KOSZ/2/2024)

Zobacz również

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie usług pielęgniarskich.

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym w zakresie usług pielęgniarskich zwanymi dalej ,,świadczenia zdrowotne”.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Pielęgniarka Koordynująca poszczególnego oddziału oraz Naczelna Pielęgniarka.
Świadczenia mogą wykonywać pielęgniarki/pielęgniarze posiadający:

-prawo wykonywania zawodu,

-dyplom pielęgniarki/pielęgniarza,

-kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

-Min. 1 rok pracy na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza w anestezjologii na Bloku Operacyjnym,

-preferowane: specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

-preferowane: aktualne szkolenie z przetaczania krwi i jej składników.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • Blok Operacyjny

Czas wykonywania świadczeń : od 01.02.2024 r. do 31.08.2025 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia
  • Pracę wśród profesjonalistów
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej
  • Odległość od Centrum Warszawy 18km.

Termin składania ofert: 26.01.2024 r. do godziny 12:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 26.01.2024 r. do godziny 12:00

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 107

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności