BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii- Centrum Leczenia Kamicy, Izbie Przyjęć oraz na Bloku Operacyjnym w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich (KOSZ/19/2024)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii- Centrum Leczenia Kamicy, na Bloku Operacyjnym oraz Izbie Przyjęć  SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich.

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Klinicznym Oddziale Chirurgii- Centrum Leczenia Kamicy w pełnienia dyżurów lekarskich zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Lekarz Kierujący Oddziałem Kliniczny Oddział Chirurgii- Centrum Leczenia Kamicy  oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.

Świadczenia mogą wykonywać lekarze posiadający:

-nieograniczone prawo wykonywania zawodu,

-zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

-dyplom lekarza,

-mile widziane min. 4 miesięczne doświadczenie w pracy w Klinicznym Oddziale Chirurgii- Centrum Leczenia Kamicy.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • Klinicznym Oddziale Chirurgii- Centrum Leczenia Kamicy
  • Blok Operacyjny
  • Izba Przyjęć

Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania umowy do 31.01.2026 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia
  • Pracę wśród profesjonalistów
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej
  • Odległość od Centrum Warszawy 18km.

Termin składania ofert: 27.03.2024 r. do godziny 10:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 27.03.2024 r. do godziny 10:00

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 107

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności