BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii-Centrum Leczenia Kamicy oraz Poradni Otolaryngologicznej w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej (KOSZ/14/2024)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Klinicznym Oddziale Chirurgii-Centrum Leczenia Kamicy oraz Poradni Otolaryngologicznej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Pionu Zabiegowego lub Lekarz Kierujący Oddziałem oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.

Świadczenia zdrowotne mogą wykonywać lekarze posiadający:

  • Prawo Wykonywania Zawodu
  • Specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • w Klinicznym Oddziale Chirurgii- Centrum Leczenia Kamicy
  • w Poradni Otolaryngologicznej

Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania umowy do 31.01.2025 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy kontraktowej, której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Termin składania ofert: 06.02.2024 r. do godziny 13:30
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 06.02.2024 r. do godziny 14:00.

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 107

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności