BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii- Centrum Leczenia Kamicy w zakresie świadczeń usług pielęgniarskich (KOSZ/20/2024)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii- Centrum Leczenia Kamicy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w  Klinicznym Oddziale Chirurgii-Centrum Leczenia Kamicy  w zakresie usług pielęgniarskich zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa poszczególnego oddziału oraz Naczelna Pielęgniarka.
Świadczenia mogą wykonywać pielęgniarki/pielęgniarze posiadający:

-prawo wykonywania zawodu,

-zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

-dyplom pielęgniarki/pielęgniarza,

-Min. 1 rok pracy na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza,

-preferowane: specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Oddziale, kursy specjalistyczne przydatne w pracy z dziećmi oraz aktualne szkolenie z przetaczania krwi i jej składników.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • Klinicznym Oddziale Chirurgii-Centrum Leczenia Kamicy

Czas wykonywania świadczeń : od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia
  • Pracę wśród profesjonalistów
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej
  • Odległość od Centrum Warszawy 18km.

Termin składania ofert: 27.03.2024 r. do godziny 10:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 27.03.2024 r. do godziny 10:00

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 107

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności