BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chorób Płuc oraz w Poradni Leczenia Mukowiscydozy, w zakresie alergologii dziecięcej, w zakresie szczegółowym – kwalifikacja i wykonywanie prób prowokacyjnych alergenowych (KOSZ/27/2024)

Zobacz również

P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chorób Płuc oraz w Poradni Leczenia Mukowiscydozy  SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie alergologii dziecięcej, w zakresie szczegółowym – kwalifikacja i wykonywanie prób prowokacyjnych alergenowych.

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Klinicznym Oddziale Chorób Płuc oraz w Poradni Leczenia Mukowiscydozy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie alergologii dziecięcej, w zakresie szczegółowym – kwalifikacja i wykonywanie prób prowokacyjnych alergenowych, zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Pionu – lekarz kierujący oddziałem lub Zastępca lekarza kierującego oddziałem poszczególnego oddziału oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.

Świadczenia mogą wykonywać osoby posiadające:

  • specjalizację z alergologii dziecięcej,
  • co najmniej 20-letnie doświadczenie kliniczne w kwalifikacji i wykonywaniu prób prowokacyjnych alergenowych u dzieci.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.

Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach:

  • w Klinicznym Oddziale Chorób Płuc oraz w Poradni Leczenia Mukowiscydozy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Czas wykonywania świadczeń : od 19.06.2024 r. do 19.06.2025 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia
  • Pracę wśród profesjonalistów
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej
  • Odległość od Centrum Warszawy 18km.

Termin składania ofert: 12.06.2024 r. do godziny 11:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 12.06.2024 r. do godziny 11:00

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 106

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności