BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii, Bloku operacyjnym- część laryngologiczna oraz Poradni Otolaryngologicznej (KOSZ/22/2024)

Zobacz również

P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii, Bloku Operacyjnym- część laryngologiczna oraz Poradni Otolaryngologicznej SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje  Lekarz Kierujący Oddziałem oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia mogą wykonywać lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie otorynolaryngologii. Niekaralność w zakresie przestępstw z rozdziału XIX i XX Kodeksu karnego, art. 189a, 207 k.k. oraz przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny określone w przepisach prawa obcego – wymóg konieczny.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii,
  • na Bloku Operacyjnym- część laryngologiczna
  • w Poradni Otolaryngologicznej

Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy kontraktowej, której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Termin składania ofert: 23.05.2024 r. do godziny 11:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 23.05.2024 r. do godziny 11:00.

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 107

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności