E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Zabiegowym, na Oddziale Anestezjologii i na Bloku Operacyjnym, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (KOSZ/24/2024)

Zobacz również

P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Zabiegowym, na Oddziale Anestezjologii i na Bloku Operacyjnym  SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Pionie Zabiegowym, na Oddziale Anestezjologii i na Bloku Operacyjnym SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Koordynator Oddziału Anestezjologii, Kierownik Pionu Zabiegowego, Lekarz kierujący oddziałem lub Zastępca lekarza kierującego oddziałem poszczególnego oddziału oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.

Świadczenia mogą wykonywać osoby posiadające:

  • specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii bądź zakończone szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.

Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym:

  • Pion Zabiegowy, Oddział Anestezjologii,
  • Pion Zabiegowy, Blok Operacyjny.

Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia
  • Pracę wśród profesjonalistów
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej
  • Odległość od Centrum Warszawy 18km.

Termin składania ofert: 27.06.2024 r. do godziny 09:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 27.06.2024 r. do godziny 09:00

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 107

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności