BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku konsultacji dla indywidualnych pacjentów oraz zbiorczych świadczeń na rzecz SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie mikrobiologii lekarskiej KOSZ/16/2024

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku konsultacji dla indywidualnych pacjentów oraz zbiorczych świadczeń na rzecz SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie mikrobiologii lekarskiej.

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie mikrobiologii lekarskiej.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.

Świadczenia usług w zakresie pełnienia dyżurów mogą wykonywać:

  1. lekarze posiadający nieograniczone PWZ
  2. specjalizację w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie:

-w trybie stacjonarnym i trybie zdalnym w Siedzibie Udzielającego Zamówienie jak i poza   siedzibą.

– zamówienie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji mikrobiologicznych odbywać się będzie na podstawie pisemnego zlecenia konsultacji Udzielającego Zamówienia.

Czas wykonywania świadczeń : od 01.03.2024r. do 28.02.2025r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy kontraktowej, której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Termin składania ofert: 23.02.2024 r. do godziny 13:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 23.02.2024 r. do godziny 14:00.

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 107

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności