BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań elektroencefalograficznych w Klinicznym Oddziale Pediatrii (KOSZ/12/2024)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Klinicznym Oddziale Pediatrii SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie opisywania badań elektroencefalograficznych.

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie opisywania badań elektroencefalograficznych.

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Pionu – lekarz kierujący oddziałem lub Zastępca lekarza kierującego oddziałem poszczególnego oddziału oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia mogą wykonywać osoby posiadające specjalizację z neurologii dziecięcej lub posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej lub posiadający licencję do interpretowania badań EEG.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • w Pionie Zachowawczym Klinicznego Oddziału Pediatrii SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w szczególności w Pracowni Badań EEG.

Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Termin składania ofert: 22.02.2024 r. do godziny 9:30
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 22.02.2024 r. do godziny 9:30.

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 106

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności