BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Klinicznym Oddziale Pediatrii oraz Izbie Przyjęć, w zakresie pediatrii (KOSZ/28/2024)

Zobacz również

p.o. Dyrektora

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Klinicznym Oddziale Pediatrii i/lub Izbie Przyjęć SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie dyżurów medycznych

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Pionu- Lekarz Kierujący Oddziałem oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.

Świadczenia zdrowotne mogą wykonywać lekarze posiadający:

– udokumentowane kwalifikacje w zakresie pediatrii (w szczególności posiadający specjalizację z pediatrii lub posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, lub będący co najmniej po 3 roku specjalizacji (po zakończeniu modułu podstawowego) w Pediatrii lub w specjalizacjach pediatrycznych).

Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • Kliniczny Oddział Pediatrii
  • Izba Przyjęć

Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania umowy do 30.06.2025r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy kontraktowej, której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Termin składania ofert: 13.06.2024 r. do godziny 9:30
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 13.06.2024 r. do godziny 9:30.

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 107

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności