BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz Bloku Operacyjnym (KOSZ/10/2024)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz Bloku Operacyjnym SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie radiologii

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie radiologii

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Osoba koordynująca pracą personelu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia mogą wykonywać lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
  • na Bloku Operacyjnym

Czas wykonywania świadczeń : od 01.02.2024r. do 31.01.2025r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy kontraktowej, której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Termin składania ofert: 31.01.2024 r. do godziny 14:30
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Spraw Pracowniczych do dnia 31.01.2024 r. do godziny 14:30.

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 107

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności