BIP
Ogłoszenia o pracę

Pielęgniarka / Pielęgniarz

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Zabiegowym, w Pionie Zachowawczym Oddziału Pediatrii oraz w Centrum Leczenia Mukowiscydozy oraz innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Pionie Zabiegowym, w Pionie Zachowawczym Oddziału Pediatrii oraz w Centrum Leczenia Mukowiscydozy oraz innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie usług pielęgniarskich zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”,

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa poszczególnego oddziału oraz Pielęgniarka Naczelna.
Świadczenia mogą wykonywać pielęgniarki/pielęgniarze, posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza oraz udokumentują minimum roczne doświadczenie w zawodzie. Pożądana jest specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego bądź kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • Klinicznym Oddziale Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy lub
  • Klinicznym Pododdziale Laryngologii lub
  • Klinicznym Oddziale Pediatrii I lub
  • Oddziale Chorób Płuc

Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania umowy do 31.10.2020 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18km.

Termin składania ofert: 20.09.2019 r. do godziny 10:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Zarządzania Kardami do dnia 20.09.2019 r. do godziny 10:00.

Kontakt: Dział Zarządzania Kadrami, tel. 22 76 57 107

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2019 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth