BIP
Ogłoszenia o pracę

Starszy Księgowy

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
zatrudni na stanowisku: Starszy Księgowy

Główne zadania:

 • Współpraca z Głównym Księgowym w działaniach przez niego podejmowanych,
 • Udział w rozwiazywaniu problemów podatkowo-księgowych w celu właściwego ujęcia transakcji w księgach rachunkowych, analiza i kontrola poprawności zapisów księgowych już wprowadzonych,
 • Aktywne uczestnictwo z zamknięciu ksiąg rachunkowych, w tym przygotowanie dokumentów dla audytora,
 • Monitorowanie zmian w prawie bilansowym oraz podatkowym i podejmowanie działań zmierzających do wdrożenia tych zmian,
 • Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Uzgadnianie sald kont ksiąg pomocniczych z księgą główną,
 • Weryfikacja rozliczeń z odbiorcami i dostawcami,
 • Potwierdzenia i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych,
 • Nadzór nad prawidłowością plików JPK,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów

Oczekujemy :

 • Minimum 5-letniego doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (preferowane w Szpitalu),
 • Wykształcenia wyższego ekonomicznego,
 • Bardzo dobrej, praktycznej znajomości aktualnych przepisów podatkowych VAT i CIT, ustawy o rachunkowości i innych odpowiednich przepisów prawa,
 • Umiejętności redagowania pism urzędowych i prowadzenia komunikacji służbowej,
 • Obsługi programów finansowo-księgowych (mile widziana znajomość systemu SIMPLE.ERP),
 • Umiejętności sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, deklaracji CIT, plików JPK,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w tym Excel),
 • Zdolności analitycznego myślenia,
 • Umiejętności pracy zespołowej,
 • Samodzielności, sumienności, rzetelności oraz zaangażowania w pracę.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na postawie umowy o pracę,
 • Pracę w zespole profesjonalistów,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
 • Odległość od Centrum Warszawy 18 km.

Termin składania ofert: 21.05.2021 r.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@szpitaldziekanow.pl

Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, tel. 22 76 57 106

Załączniki

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth